Welke norm is van toepassing op mijn overkapping?

Zwembadoverkappingen zijn een van de vier maatregelen die in overeenstemming zijn met de Franse wet nr. 2003-9 van januari 2003 inzake veiligheid (Publicatieblad van 4 januari 2003) en twee besluiten, nr. 2003-1389 van 31 december 2003 (Publicatieblad van 31 december 2003) en nr. 2004-499 van 7 juni 2004 (Publicatieblad van 8 juni 2004).

Wat de wet zegt

De Franse wet op de veiligheid bepaalt dat alle zwembaden voor individueel of openbaar gebruik uitgerust moeten zijn met een veiligheidsfunctie. Barrières, afdekkingen, alarmen en zwembadoverkappingen zijn de vier goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen. Elk van deze voorzieningen moet kunnen voorkomen dat een kind onder de 5 jaar per ongeluk in het zwembad valt. Elke eigenaar van het zwembad dient ervoor te zorgen dat de geselecteerde functie voldoet aan de desbetreffende norm.

Al onze overkappingen voldoen aan de AFNOR NF P90-309 3 norm voor “Beschermende elementen voor ingraven, barrièrevrije, particuliere of collectieve zwembaden – Zwembadoverkappingen (lichtgewicht constructies en/of veranda’s)”.

De overdekkingen

Bij Aqua Telescopic zetten we ons in om onze klanten steeds veiligere en technologisch geavanceerdere producten aan te bieden. Daarom doen we een beroep op een onafhankelijk ingenieursbureau om uitgebreidere sterkteberekeningen uit te voeren :

  • Berekening van het aluminium raamwerk : DTU P22-702
  • Berekening van wind- en sneeuwbelasting : DTU P06-002
  • Brandwerendheid : EN 1999-1-2 et P92-702

Onze producten bieden daarom een veel hogere wind-, sneeuw- en brandwerendheid dan de verplichte Franse norm voor zwembadoverkappingen.

Voorzorgsmaatregelen

Geen enkele veiligheidsfunctie mag door de ouders worden beschouwd als een excuus om de veiligheid van hun kinderen niet in de gaten te houden.

Denk te allen tijde aan het volgende :

  • Geef een kind zonder begeleiding geen toegang tot het zwembad. Zorg er altijd voor dat een verantwoordelijke volwassene waakt over kinderen die het zwembad gebruiken.
  • Informeer u over de veiligheidsvoorschriften van elke veiligheidsfunctie. Een overkapping is alleen volledig beveiligd, wanneer het gesloten en vergrendeld is met een sleutel.
  • Geef kinderen zwemhulpmiddelen zoals rubberen ringen en armbanden.
  • Laat kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar kennismaken met zwemmen en maak hen bewust van het gevaar.
  • Houd nooduitrusting zoals stokken, reddingsboeien, telefoons binnen handbereik.